Patient Services

Interpretation Services Available


Community Care Physicians provides access to over-the-phone interpretation services 24 hours a day, 7 days a week. Below are the languages commonly spoken in your community. Do you need interpretation services? Ask the front desk staff of your doctor's office and these services will be provided to you.

Spoken Languages


English

Do you speak English?
We will telephone for an interpreter.


Albanian (Shqip)

A flasin shqip?
Ne do të telefononi për një përkthyes.


Arabic (العربية)

هل تتحدث العربية؟
سنقوم الهاتف لل مترجم.


Bengali (বাঙালি)

আপনি বাংলা বলতে না?
আমরা একজন দোভাষীর জন্য টেলিফোন করবে.


Chinese (中文)

你说中国话?
我们都要电话口译员。


French (Français)

Parlez-vous Français?
Nous contacterons un interprète.


French Creole (franse kreyòl)

ou pale franse kreyòl?
Nou pral telefone pou yon entèprèt.


Greek (Ελληνικά)

Μιλάτε Ελληνικά;
Θα τηλεφωνήσει για διερμηνέα.


Italian (Italiano)

Parli Italiano?
Chiameremo un interprete.


Korean (한국어)

당신은 한국어 를 구사 합니까?
우리는 통역 을 위해 전화 것입니다.


Mandarin (廣東話)

你說廣東話?
我們都要電話口譯員。


Polish (Polskie)

Mówisz po polsku?
Będziemy Telefon dla tłumacza.


Russian (русский)

а ты говоришь по русски?
Мы будем по телефону переводчика.


Spanish (Español)

¿Hablas Español?
Vamos a llamar a un intérprete.


Tagalog (tagalog)

Nagsasalita ba kayo ng tagalog?
Susubukan naming tawagan para sa isang interpreter.


Urdu (اردو)

آپ اردو بولتے ہیں؟
ہم ایک مترجم کے لئے ٹیلی فون کرے گا .


Vietnamese (Tiếng Việt)

Bạn có nói được tiếng Việt?
Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho một thông dịch viên.


Yiddish (ייִדיש)

צי איר רעדן ייִדיש?
מיר וועלן טעלעפאָן פֿאַר אַ יבערזעצער.


Sign Languages


American Sign Language (ASL)


Do you need an ASL interpreter?